Hvad har vi?

Alle vore arkivalier såsom billeder, dias, dokumenter og andet er registreret på data baser, så vi nemt kan finde dem frem igen.

Vi er nu godt igang med at registrere og scanne billeder ind på det fælles arkiverings program Arkibas. Som vi har adgang til via vores medlemskab af sammenslutningen af Åbenrå Arkiverne.

Arkivet har bland andet :

 • Billeder og dias fra mange gårde og huse i hele sognet.
 • En del skøder og gamle matrikelkort.
 • Mange dokumenter fra retsopgør m. m.
 • Levnedsbeskrivelser.
 • Affotografering af fæsteprotokol fra 1709.
 • Ib Andersens notat optegnelser over gårde i Bovrup og Varnæs, deres ejere og familieforhold.
 • Portrætter og billeder af familier og enkelt personer.
 • Slægtstavler fra mange familier i Bovrup, Varnæs og omegn.
 • Protokoller fra skoler og foreninger.
 • Regnings protokoller fra smeden.
 • Foto af gravsten på Varnæs Kirkegård.
 • 3500 billeder fra sognet kan ses på : Arkiv.dk , søg på vores arkiv.
 • Oversigt over ejere af gårde i Varnæs gennem tiderne.