Slægtsforskning

Arkivet hjælper gerne privat personer med at finde sine rødder i sognet. Hvis man har aner, der har tilknytning til Bovrup eller Varnæs, er der gode muligheder for at finde mange aner, da der var tradition for, at man giftede sig ind i andre familier her i sognet.

Kirkebøgerne fra Varnæs sogn er blandt dem, der går længst tilbage i tiden, til ca. 1550.

Slægtstavlerne er lavet og foræret til arkivet af personer med tilknytning til sognet, de er sammensat ud fra folketællinger, kirkebøger og tilgængelige oplysninger på internettet.

Arkivet fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne.

Vi har en del slægtstavler liggende, enkelte i bog format

og de fleste på Computeren, blandt andet fra :

 • Damm slægten i Bovrup.
 • Thaysen slægten i Varnæs.
 • Frits Clausen, hans slægt.
 • Mau slægten.
 • Kier slægten.
 • Hviid slægten, Varnæs.
 • Asmus Rasmussen, født 1868 på Blans Nørremark, hans slægt.
 • Og hustru Marie Kathrina Meyer, født 1887 i Hanved, hendes slægt.
 • Adolf Christian Jørgensen, født 1908 i Ulkebøl, hans slægt.
 • Sørensen Petersen slægten, Bovrup.
 • Geil slægten.
 • Kock slægten, Blansskov.
 • Anne Marie Rasmussen og Frederik Kryger, Blåkrog, Varnæs, deres slægter.
 • Loff slægten i Blans og Hostrupskov.
 • Hans Hansen, født 1854 i Sandbjerg.
 • Anne Catharina Hansen, født 1860 på Randersgård, Ragebøl..
 • Peter Hansen og Marie Hansen Fink’s slægter, i Bovrup og Varnæs.
 • Michael Ingemann Jensen og Christine Kaad’s slægter, i Bovrup.
 • Brodersen slægten i Blans.
 • Hans Peter Petersen og Christine Struck’s slægter i Blans.
 • Andreas Andresen og Anna Dorothea Jensen, Stenderup, Nybøl, deres slægter.
 • Eggertsen slægten i Bovrup
 • Chresten Jørgensen Schmidt, Bovrup, født 1901, hans  slægt på Als
 • Kirstine Frederikke Jacobsen, født 1906 i Ulkebøl, hendes slægt.
 • Peter Petersen, Bovrup, født 1911, hans slægt.
 • Christian Lund, Varnæsløkke, født 1937, hans fars slægt.
 • Hans Carsten Sievertsen, Bovrup, født 1937, hans forældres slægt.
 • Jørgen Petersen, Snedled, Varnæs, født 1939, hans slægt.
 • Claus Jensen, Blåkrog, født 1872 i Blans, hans slægt,
 • Og hans hustru Anne Marie Mathiesen, født 1880 i Blåkrog, hendes slægt.
 • Asmus Petersen, født 1879 på Kalkær, Felsted, hans slægt.
 • Anne Marie Clausen, født 1882 i Svejrup, Felsted, hendes slægt.
 • Jørgen Jørgensen, født 1908 på Krybily, Bovrup, hans slægt.
 • Harald Johansen, født 1894 på Bovrup Kro, Varnæs, hans slægt.
 • Hans Christian Christensen, født 1878 i Øster Sottrup, hans slægt.
 • Anne Marie Iversen, født 1888 i Nybøl, hendes slægt.
 • Marie Cathrine Mathiesen, født 1901 i Asserballeskov, hendes slægt.
 • Jørgen Karl Lorenzen, født1915 på Truenbro, Avnbøl, hans slægt.
 • Elisabeth Louise Jensen, født 1922 i Bøjskovskov, Adsbøl, hendes slægt.
 • Christian Nielsen Gammelgaard, født 1926 i Varnæs, hans slægt.
 • Christian Jessen Petersen, født 1887 i Varnæs, hans slægt.
 • Peter Davidsen, født 1885 i Varnæs, hans slægt.
 • August Jørgensen, født 1902 i Bovrup, hans slægt.
 • Johanne Marie Krochinski, født 1906 i Uge, hendes slægt.
 • Christian Petersen, født 1904 på Snedled, Varnæs, hans slægt.
 • Marie Paulsen, født 1902, på Grønløkke, Varnæs, hendes slægt.
 • Knutz slægten, Bovrup.
 • Rasmus Peter Christiansen, født 1905 i Bovrup, hans slægt.
 • Andreas Mortensen, født 1910 i Blans, hans slægt.
 • Hansine K Christensen, født 1918 i Stenderup, hendes slægt.
 • Jes Christian Knudsen, født 1910 i Varnæs, hans slægt.
 • Christine Jensine Sandersen, født 1913 i Terp, Bedsted, hendes slægt.
 • Christen Jensen, født 1910 i Sottrup, hans slægt.
 • Anna Hansen, født 1921 på Felstedmark, hendes slægt.
 • Jens Nissen Kruse, født 1900 i Rugbjerg, Øster Løgum, hans slægt.
 • Ingeborg Cathrine Mau, født 1914 i Varnæs, hendes slægt.
 • August Lorenzen Mathiesen, født 1916 i Klovtoft, Hellevad, hans slægt.
 • Anne Margrethe Jacobsen, født 1925 i Blans, hendes slægt.
 • Aage Hansen, født 1933 i Elstrup, Egen, hans slægt.
 • Vera Petersen, født 1942 i Søst Rise, hendes slægt.
 • Hans Christian Hansen Wolff, født 1879 i Sottrup, hans slægt.
 • Christina Sørensen, født 1883 på Skodsbølmark i Egernsund, hendes slægt.
 • Daabrck slægten, Bovrup.
 • Gjerlevsen slægten, Felstedskov.
 • Schauer slægten, Varnæs, Bov og Løgum.
 • Fischer slægten, Bov.
 • Grosskreutz slægten, Frederiksstad.
 • Johannsen slægten, Varnæs.
 • Paulsen slægten, Ragebøl.