Program

 • Mandag den 24. oktober 2022. kl. 19.00
 • På Aktivcentret i Bovrup
 • Generalforsamling
 • Dagsorden ifølge vedtægter.
 • Efter generalforsamlingen fortæller
 • Fhv Politibetjent Svend Jepsen, Tønder, der er født og opvokset i Bovrup
 • om sin lange vandring på Caminoen i Spanien.
 • Søndag den 6. november 2022  Kl. 15.00, før gudstjenesten
 • Allehelgens søndag
 • Mødested i Varnæs Kirke
 • Før gudstjenesten er der kransenedlægning og
 • mindetale ved Holger Warncke, Bovrup
 • Ved Mindesmærket for de faldne i 1. Verdenskrig, fra vores sogn