Program

  • Allehelgens søndag.
  • Søndag den 1. november 2020.
  • Efter gudstjenesten i Varnæs kirke er der kransenedlægning og
  • mindeord ved Holger Warnke, Bovrup
  • på Varnæs Kirkegård ved Mindesmærket for de faldne i 1. Verdenskrig, fra vores sogn.
  • Den gamle DSK fane er med den dag.
  • Nyt program for 2021 / 2022 følger snarest.