Bestyrelsen

Bestyrelsen for Historisk Sogneforening for Bovrup og Varnæs

Formand, Jes Ove Petersen, Ravnhøjvej 4, Bovrup,

Telefon: 7468 0506 / 2042 1965, mail: ravnhoej4@gmail.com

Næstformand, Peter S. Petersen, Havretoften 14, Felsted,

Telefon: 7468 0005 / 6170 6905, mail: psp@bbsyd.dk

Kasserer, Gurli Olsen, Bovrup Kirkevej 59,

Telefon: 7468 0705 / 6172 0785, mail: Gurli@bbsyd.dk

Sekretær, Gudrun Petersen, Bovrup Kirkevej 47,

Telefon: 7468 0083,  mail: viggo@it.dk

Arkivleder, Viggo Petersen, Bovrup Kirkevej 47,

Telefon: 7468 0083 / 2427 3683, mail: viggo@it.dk

Medlem, Svend Petersen, Varnæs Lærkevej10, Varnæs

Telefon: 7468 0570 / 4049 4061, mail: kpepost52@gmail.com

Medlem, Sten Kruse, Blansvej 4, Bovrup,

Telefon: 3096 1606, mail: stenvkruse@gmail.com

Suppleant, Marius Frellesen, Bovrup Kirkevej 35

Telefon: 2960 3211, mail: frellesen@mail.dk

Suppleant og Revisor, Finn Christiansen, Bovrup Storegade 20c

Telefon 7468 0443, mail: Bovrup@spar.dk

Revisor, Holger Warncke, Bovrup

Revisor suppleant, Ole Larsen, Bovrup

 

Klik her for seneste nye vedtægter