Forside

Sognearkivet har til huse på Aktivcentret, Bytoften 13, Bovrup, indgang i gården.

Vores opgave er at samle og opbevare gamle dokumenter og billeder for eftertiden, vi hjælper gerne med at finde billeder og dokumenter fra dine slægtninge og aner.

Lokalarkivet drives af frivillige, og med midler fra foreningskontingentet, samt et tilskud fra Åbenrå kommune.

Vi har åbent mandage kl. 14.00 – 16.00 i vinterhalvåret, samt efter aftale med et bestyrelsesmedlem.

Det bedste er at du melder din ankomst før besøget.

Henvendelser kan ske til :

Arkivleder :
Viggo Petersen
Bovrup kirkevej 47, 6200 Åbenrå
Telefon : 74 68 00 83 / 24 27 36 83
Mail : arkivet@bovrup-varnaes-sognearkiv.dk

Formand :
Jes Ove Petersen
Ravnhøjvej 4, Bovrup, 6200 Åbenrå
Telefon : 74 68 05 06 / 20 42 19 65
Mail : ravnhoej4@gmail.com