Historie

Historisk Sogneforening for Bovrup og Varnæs blev stiftet på en generalforsamling den 15. maj 1979, og vedtægterne blev underskrevet af den første bestyrelse, som bestod af :

 • Christian Clausen
 • Helge Lauritzen
 • Svend Agertoft
 • Urban Schrøder
 • Knud Krog
 • Christian Jessen
 • Ib Andersen

Ved foreningens start var Ib Andersen den drivende kraft, og allerede 2 år før, var han begyndt at indsamle og registrere dokumenter og effekter til et lokalarkiv.

Ib Andersen var også den der tog initiativ til udgivelsen af skriftet Varnæs Birk, som udkom 19 gange.

Varetagelsen af lokalarkivet er en af foreningens vigtigste opgaver. Gennem alle årene har arkivet fået talrige henvendelser og hjulpet folk med oplysninger om personer og andre ting fra vores egn.

Siden starten har der været 6 formænd :

 • Ib Andersen
 • Svend Agertoft
 • Svend Johansen
 • Knud Krog
 • Anne Marie Jensen
 • Jes Ove Petersen

De har hver især på forskellige felter ydet et stort arbejde for foreningen.

Siden starten i 1979 har der været 4 Arkivledere :

Ib Andersen,

Johan Meyer,

Knud Krog

Viggo Petersen.