IMG_1540

Mindesten over faldne i sognet 1914 – 1918