IMG_1475

Mindesten for udskiftningen i Varnæs 1711